Showing 1–20 of 27 results

CHAMPAGNE & SPARKLING 

Chúng tôi luôn có sẵn hàng Champagne & Sparkling mới về. Hiện tại, chúng tôi có sẵn chai champagne của những nhà sản xuất Uy Tín  trên Thế giới. Như : Laurent Perier, Ruinart, Dom Perignon, Krug