Showing all 5 results

Philippe le Hardi là một nhân chứng đặc biệt cho 2.000 năm lịch sử trồng nho của Burgundy. Đây là một địa điểm huyền thoại, thuộc sở hữu của Công tước Burgundy. Là trụ cột trong di sản của Burgundy, khu đất rộng 96 ha này sản xuất khoảng 50 loại rượu khác nhau, phản ánh sự đa dạng của những kẻ khủng bố và tôn trọng thế giới sống dưới mọi hình thức. Mỗi chuyến thăm đến trung tâm của thành trì Santenay và mỗi lần nếm thử rượu vang của chúng tôi là một trải nghiệm mãnh liệt và sống động.