Showing all 14 results

Mặc dù gia đình Bogle đã làm nông nghiệp ở vùng Clarksburg trong sáu thế hệ, sự tham gia của họ trong lĩnh vực kinh doanh rượu vang đã kéo dài 50 năm. Ngoài việc truyền lại tinh thần làm việc mạnh mẽ và sự cống hiến cho chất lượng, sự thành công của chúng tôi trong những năm qua còn bắt nguồn từ sự tham gia hàng ngày của gia đình.

Những sản phẩm của Gia Đình Bogle sản xuất như : Bogle Phantom, Zinfandel, petit shiraz, chardonnay, Enssential, Bogle Cabernet sauvignon,  chennin Blanc,  Pinot Noir

Gia đình chúng tôi rất tự hào về việc làm ra những loại rượu có đặc tính và chất lượng đặc biệt. Từ vườn nho đến chai rượu, các tiêu chuẩn cao nhất được đặt ra, để tạo ra một loại rượu vang luôn phân phối vượt trội.

Mỗi cánh đồng nho được trồng riêng biệt, cho phép chúng tôi bảo tồn đặc tính độc đáo của nó. Thực hành này, cùng với một hệ thống chấm điểm nghiêm ngặt, cho phép chúng tôi đạt được chất lượng cao nhất năm này qua năm khác.
Thùng lên men
Chardonnay của chúng tôi được ủ lên men trong thùng gỗ sồi mới, với hỗn hợp được khuấy bằng tay mỗi tháng một lần.

Hiếm có một nhà máy rượu vang lớn như chúng tôi, mỗi loại rượu vang đỏ của chúng tôi đều được ủ trong những thùng gỗ sồi truyền thống, nhỏ.

-10%
Original price was: 1.150.000.Current price is: 1.035.000.
1.200.000
20.600.000