Graham’s 20 year old tawny port

Graham’s 20 year old tawny port Được ủ trung bình 20 năm trong các thùng [...]

Chai vang Bogle Zinfandel kết hợp món Pumpkin Chili

Chai vang Bogle Zinfandel có thể kết hợp với món ăn cay không? Kết hợp [...]

Bogle Petite Sirah kết hợp bít tết tiêu cay

Bogle Petite Sirah kết hợp bít tết tiêu cay Rượu vang và món ăn đi [...]