Showing all 15 results

Tại Echeverria, sứ mệnh sản xuất rượu của chúng tôi là sử dụng kiến ​​thức chuyên môn lâu đời của gia đình về nghề trồng nho và trồng nho để tạo ra các loại rượu vang hảo hạng thanh lịch thể hiện phong cảnh yêu quý của chúng tôi.

Nhà máy rượu vang Echeverria bền vững của chúng tôi là cơ sở cho cách tiếp cận trồng nho truyền thống và tôn trọng của chúng tôi, nơi mẹ thiên nhiên cùng với cách trồng nho chính xác cho phép nho trồng hữu cơ của chúng tôi đạt được tiềm năng tối đa.

Các kỹ thuật sản xuất rượu cổ điển của Pháp, một dấu ấn vững chắc cho di sản Pháp của chúng tôi, mà chúng tôi sử dụng cho rượu vang bất động sản của mình bao gồm việc sử dụng các loại men bản địa trong quá trình lên men, ủ khô và ủ thùng trong gỗ sồi Pháp. Chúng tôi cũng tự hào chế tác một số loại rượu thủ công phức tạp nhất của Chile, chẳng hạn như rượu vang Botrytis Sauvignon Blanc và rượu vang truyền thống Method Sparkling của chúng tôi.